Cookiebeleid

1.  Doel en toepassingsgebied

U wordt geïnformeerd dat tijdens uw bezoeken aan onze website cookies op uw apparatuur (desktop of laptop, tablet of smartphone) kunnen worden geïnstalleerd.

Als zodanig is dit beleid bedoeld om u de essentiële elementen te communiceren met betrekking tot de manier waarop we deze cookies gebruiken, de doelstellingen die worden nagestreefd in het kader van het gebruik ervan, en om u te informeren over de rechten die u in deze kwestie hebt.

2.  Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen en/of gelezen in de terminal van een internetgebruiker bij het raadplegen van een website of een mobiele applicatie, en die door deze site of applicatie worden gebruikt om informatie naar de browsersoftware te sturen.

Gedurende de gehele geldigheidsduur stelt een cookie de uitgever in staat om de terminal te herkennen telkens wanneer hij toegang krijgt tot inhoud met cookies van dezelfde uitgever.

Alleen de uitgever van een cookie kan de daarin opgenomen informatie lezen of wijzigen.

3.  Doeleinden van de gebruikte cookies

De cookies die we gebruiken kunnen worden gegroepeerd in drie categorieën:

  1. dezogenaamde essentiële of technische cookies;
  2. les cookies voor publieksmeting;  en
  3. les reclame cookies.

1.Essentiële of technische cookies

Essentiële of technische cookies zijn cookies waarvan het exclusieve doel is om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of die strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van een online communicatiedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

Deze cookies maken met name het volgende mogelijk:

–       Om de door de gebruiker gemaakte keuze over het deponeren van tracers te behouden;

–       Verifiëren met een service;

–       Om de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal;

–       Om informatie te onthouden met betrekking tot de inhoud van een winkelwagentje, of tot de formulieren die de gebruiker op de siteheeft ingevuld;

–       Om de gebruiker toegang te bieden tot zijn account.

2. Cookies voor publieksmeting

Cookies voor publieksmeting worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het browsen van de gebruiker (voorbeelden van doeleinden: prestatiemeting, detectie van navigatieproblemen, optimalisatie van technische prestaties of ergonomie, schatting van het vermogen van de benodigde servers, analyse van de geraadpleegde inhoud, enz.).

3. Advertentiecookies

Zogenaamde advertentiecookies zijn gekoppeld aan gerichte reclame, d.w.z. aan de observatie van het surfgedrag van gebruikers, waardoor het mogelijk is om een specifiek profiel aan te maken om advertenties te tonen die daarmee overeenkomen.

4.  Cookies van derden

Onze website kan ook cookies van derden bevatten.

Wij zorgen ervoor dat deze    cookies correct wordenbeheerd  door diensten van derden, maar wij zijn er niet verantwoordelijk  voor.

5.  Houdbaarheid

Wij voldoen aan de eisen die de CNIL stelt aan de bewaartermijn van gegevens.

Technische of essentiële cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de levering en goede werking van de service.

Wat cookies voor publieksmeting betreft, is hun levensduur niet langer dan 13 maanden. Wat betreft de informatie die via deze tracers wordt verzameld, wordt deze 25 maanden bewaard.

Andere cookies worden opgeslagen voor een periode die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. De geldigheidsduur van de verleende toestemming mag niet langer zijn dan 13 maanden.

6.  Toestemming en vrijstelling

Volgens de CNIL-richtlijnen is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen cookies waarvoor voorafgaande toestemming vereist is en cookies die onder het vrijstellingsregime vallen.

De cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is, zijn cookies van reclame-aard.

Technische cookies en cookies met betrekking tot publieksmetingen vallen onder het vrijstellingsregime.

Met betrekking tot publieksmeetcookies die persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken.

Met betrekking tot het verzamelen van toestemming en het beheer van het recht om bezwaar te maken, gebruiken we een Consent Management Platform (“CMP”) of toestemmingsbeheerplatform.

U kunt via deze tool eenvoudig de activering of deactivering van onze cookies beheren, met uitzondering van technische cookies die noodzakelijk zijn en blijven voor de goede werking van onze diensten.

Beheer uw cookievoorkeuren

7.  Neem contact met ons op

Als u vragen heeft, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie gegevensbeschermingsbeleid).

 

Voor meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL raadplegen op het volgende adres: www.cnil.fr.

8.  Herziening

In het geval van wijzigingen in de regelgeving of aanbevelingen van de CNIL, behouden wij ons het recht voor om dit beleid te wijzigen. Elk nieuw beleid wordt aan u gemeld voordat het van kracht wordt.

Officiële website van Toerisme Bretagne
Sluiten