privacybeleid

Privacybeleid van het Comité Régional du Tourisme de Bretagne

Dit document bevat de regels met betrekking tot de verwerking van de verschillende persoonlijke gegevens die over u zijn verzameld, uitgevoerd door het CRT Bretagne in het kader van onze activiteiten.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen, ook om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. In het geval van een wijziging zullen wij u hierover informeren en uw toestemming vragen via onze website of e-mail, voordat de wijziging(en) van kracht wordt.

I – Wie zijn wij?

Wij zijn het Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne (CRT Bretagne).

Het CRT Bretagne is een instrument voor de ontwikkeling en marketing van regionaal toerisme. De regionale raad van Bretagne heeft de regionale raad van Bretagne de algemene opdracht gegeven om de ontwikkeling en bevordering van een duurzame toeristische economie in Bretagne te begeleiden, te organiseren, te coördineren en te ondersteunen.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: dpo@tourismebretagne.com of per post op het volgende adres: Comité Régional du Tourisme de Bretagne; 1 rue raoul ponchon 35069 Rennes Cedex.

II – Doel van dit document

Dit privacybeleid heeft tot doel de verschillende persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u de website van CRT Bretagne gebruikt, uit te leggen en te bepalen.

III – Verzamelde persoonsgegevens

In het kader van uw relatie met CRT Bretagne kunt u ons een aantal van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Al deze persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt. Deze verwerking wordt uitgevoerd met uw toestemming en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit kunnen de volgende persoonlijke gegevens zijn:

  • Naam, voornaam ;
  • Postcode ;
  • Land
  • E-mail;
  • Bericht
  • Abonneer u op de CRT Bretagne nieuwsbrief

IV – Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie, informatie of promotie van toeristische aanbiedingen op Bretagne. Ze zijn ook bedoeld om uw verzoeken om informatie, gedrukte of elektronische documentatie, abonnementen op nieuwsbrieven of het gebruik van de interactieve diensten van de website te beheren.

Informatie over de belangen van de gebruikers op het moment van registratie voor onze diensten wordt verzameld met als enig doel de gebruikers in de toekomst beter van dienst te zijn.

De verzamelde informatie over de navigatie en acties van internetgebruikers op de website zijn anoniem en zijn bedoeld om onze diensten te verbeteren.

Het is wel verstaan dat u zich tegen deze verwerking kunt verzetten door gebruik te maken van de afmeldlink op de nieuwsbrief of door contact op te nemen met het CRT Bretagne op dpo@tourismebretagne.com, of door een brief te sturen naar DPO; Comité Régional du Tourisme de Bretagne; 1 rue raoul ponchon 35069 Rennes Cedex.

CRT Bretagne garandeert dat uw persoonlijke gegevens niet worden verwerkt voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden.

In geen geval worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor andere doeleinden dan die waarvoor wij wettelijke verplichtingen of legitieme belangen hebben of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Als onze diensten uw persoonlijke gegevens verwerken voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden, zal dit Privacybeleid worden bijgewerkt en onderhevig zijn aan uw toestemming.

V – Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de geldende wetgeving bewaart het CRT Bretagne uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om de bovenstaande doeleinden te bereiken.

Aan het einde van de hieronder vermelde bewaartermijn worden uw persoonlijke gegevens verwijderd en/of gearchiveerd en/of geanonimiseerd.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot drie (3) jaar na ons laatste contact of de laatste aankoop van een product en/of het gebruik van een CRT Bretagne dienst.

VI – Rechten op persoonsgegevens

U hebt dus het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en deze te beperken. Daarnaast heeft u recht op de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens.

Deze rechten kunnen op verzoek worden uitgeoefend op het volgende adres: dpo@tourismebretagne.com.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van de DGPS hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij uw rechten niet hebben gerespecteerd.

VII – Ontvangers van persoonsgegevens – Opslag en beveiliging

De persoonlijke gegevens die via onze diensten worden verzameld, zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van het CRT Bretagne. Persoonlijke gegevens kunnen, indien van toepassing, worden verwerkt door onze onderaannemers, in het bijzonder voor opslag en veiligheidsdoeleinden.

In ieder geval worden uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de door het CRT Bretagne gedefinieerde doeleinden. De onderaannemer mag uw persoonlijke gegevens op geen enkele wijze verwerken voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beheer van cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje met diverse informatie. Het wordt opgeslagen in het geheugen van uw terminal (computer, tablet, smartphone….) door de server van de bezochte website of door een externe server (webanalyseservice, enz.). Het zal het mogelijk maken om, tijdens de geldigheid of registratie van de cookie, uw terminal te identificeren tijdens uw volgende bezoeken.

Bedrijven van derden kunnen, afhankelijk van uw keuze, ook cookies op uw computer plaatsen (bijv. Google Analytics, Facebook, etc.). Ongeacht het type cookie is het waarschijnlijk dat alleen de uitgever van een cookie de informatie in de cookie leest of wijzigt.

Welke cookies gebruiken we?

Essentiële cookies: Ze zijn essentieel voor de goede uitvoering van de site omdat ze u toegang geven tot gereserveerde zones zoals uw persoonlijke ruimte of uw favorieten. Ze stellen ons in staat om informatie op te slaan over de formulieren die u op onze site invult en om de lay-out van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw toestel. Zonder deze cookies zou u onder normale omstandigheden geen gebruik kunnen maken van onze site.

Analytische of prestatiecookies: Deze cookies stellen ons in staat om het gebruik en de prestaties van onze site te kennen en de werking ervan te verbeteren. Ze meten in het bijzonder de gegevens van uw navigatie (verkeersvolume, bezochte secties en inhoud, enz. De gegevens die worden verzameld voor statistische verwerking zijn anoniem.

Deze cookies zijn essentieel omdat ze ons in staat stellen de interesse en de ergonomie van onze diensten te verbeteren en zelfs navigatieproblemen op te sporen.

Cookies voor sociale netwerken

Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze site. Als u lid bent van een van deze netwerken, nodigen wij u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doeleinden waarvoor zij deze netwerken gebruiken, in het bijzonder reclame, de informatie die zij kunnen verzamelen via deze toepassingsknoppen.

Accepteer of weiger cookies

U kunt er te allen tijde voor kiezen om de installatie van cookies op uw apparaat te accepteren of te weigeren door uw browsersoftware te configureren. U kunt uw browser ook zo instellen dat u de mogelijkheid krijgt om van tijd tot tijd cookies te accepteren of te weigeren, voordat er een cookie op uw apparaat wordt opgeslagen.

Belangrijke opmerking : Wij herinneren u eraan dat de instelling van uw browser met betrekking tot cookies uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten kan wijzigen. Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, kunt u niet langer ten volle gebruik maken van al onze diensten. In dit geval kan de site tourismebretagne.com niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een slechte werking van de site en zijn diensten als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies die nodig zijn voor deze werking op te slaan of te raadplegen en die u hebt geweigerd of verwijderd.

Hoe stel ik cookies in via mijn webbrowser?

De configuratie van het cookiebeheer is afhankelijk van elke browser. Hier zijn enkele online hulpprogramma’s om ze op te zetten. Voor meer informatie over het instellen van cookies volgens uw browser kunt u de volgende sites bezoeken:

Ter herinnering, door het uitschakelen van cookies die als optioneel via uw browser worden geïdentificeerd, schakelt u ook alle cookies die op deze Site worden gebruikt uit, met inbegrip van de cookies die worden aanbevolen voor de goede werking van onze sites.

 

Meer informatie over cookies met de cnil

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website van de CNIL.

VIII – Contact

Indien u vragen heeft over onze Privacy Policy of verzoeken om uw persoonlijke gegevens, herinneren wij u eraan dat u contact met ons kunt opnemen:

  • Door ons een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@tourismebretagne.com
  • Door ons een brief te sturen naar het volgende adres: DPO; Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne; 1 rue raoul ponchon 350
Officiële website van Toerisme Bretagne