juridische kennisgeving

SITE EDITOR

Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne
1 rue Raoul Ponchon
35069 Rennes Cedex

CREATIE EN HOSTING VAN DE SITE

Grafische creatie: Snelkoppeling
Ontwikkeling: Snelkoppeling
Hosting: NimeOps

Sitebeheerder: Audrey LEGARDEUR

PRIVACY – PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde informatie wordt verwerkt door Anne Gallo, voorzitter van het Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne.

De verzamelde gegevens worden verwerkt voor informatie- of communicatiedoeleinden door het Comité Régional du Tourisme de Bretagne.

De ontvanger van de gegevens is: Comité Régional du Tourisme de Bretagne

De bewaartermijn is drie jaar.

In overeenstemming met de wet “informatique et libertés” van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens. Als u van dit recht gebruik wilt maken en informatie over uzelf wilt verkrijgen, kunt u dat doen:

Wijzig en verwijder uw gebruikersaccount door een e-mail te sturen naar dpo@tourismebretagne.com ;
Stuur een brief naar het Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne, ter attentie van de DPO 1 rue Raoul Ponchon – 35069 Rennes cedex

U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het Comité Régional du Tourisme de Bretagne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een storing van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of elk geval van overmacht, in overeenstemming met de jurisprudentie.

Hoewel er grote zorg is besteed aan de creatie van deze site, kan het CRT Bretagne niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zich zouden kunnen voordoen.

CRT Bretagne staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op de Site gepubliceerde informatie. CRT Bretagne kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade geleden door gebruikers of derden die hun bron kunnen vinden in de informatie die op de Site wordt gepubliceerd, en meer in het algemeen, in de raadpleging en het gebruik van de Site. De prijzen zijn indicatief.

Onder deze voorwaarden kan het CRT Bretagne niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade geleden door Gebruikers of derden die hun bron kunnen vinden in de op de Site gepubliceerde informatie met betrekking tot vakantieaanbiedingen, evenals in de commerciële relatie die kan worden opgebouwd met de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de marketing van deze aanbiedingen. CRT Bretagne houdt geen toezicht op de sites die via hyperlinks met de Site zijn verbonden en wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot deze sites en de inhoud ervan.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website www.tourismebretagne.com, inclusief downloadbare documenten, zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerken of patenten. Ze zijn het exclusieve eigendom van het Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne. Bijgevolg mag u in geen geval en op geen enkele wijze een deel of het geheel van de elementen die op de site en het geheel of een deel van de site worden gereproduceerd, vertegenwoordigd, gedistribueerd, gewijzigd of afgestaan zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne.

DUURZAAMHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de online beschikbaarheid van de diensten die worden aangeboden door het Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne op de website www.tourismebretagne.com.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, wordt de bevoegdheid toegekend aan de bevoegde Franse rechtbanken.

Officiële website van Toerisme Bretagne
Onze suggesties