cap-frehel-best-jobers.jpg
©Max Coquard - Bestjobers
De ongerepte natuur van Bretagne

De ongerepte natuur van Bretagne

Er zijn plekken op aarde waar het natuurlijk erfgoed uitzonderlijk waardevol is. Bretagne is er een van, dankzij zijn bijzondere biodiversiteit en geweldige landschappen: een schiereiland in de oceaan dat deel uitmaakt van het continent, een mozaïek van natuurlijke milieus, verbonden met elkaar en met zee en land. Het is een uniek, maar kwetsbaar erfgoed, en overheden zetten zich dan ook op verschillende niveaus in voor het behoud ervan. Sommige gebieden zijn duidelijk afgebakend: de natuurlijke habitat wordt er beschermd om het voortbestaan van verschillende planten- en diersoorten veilig te stellen. Het verlies aan biodiversiteit wordt een halt toegeroepen, men bereidt zich voor op de toekomst en zorgt voor een duurzame ontwikkeling: Bretagne ontsluit zijn natuur en waakt over het voorbestaan ervan, met creativiteit en solidariteit. Ontdek Bretagne via de natuur.


Drie “Grands sites de France in Bretagne

Grand Site de France is een onderscheiding die door de Franse overheid is toegekend aan 19 adembenemend mooie plekken, alle zeer bekend en geliefd. En alle 19 zetten zich in om kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen, met respect voor de aard van de plek. Bretagne heeft drie van die plekken: de Pointe du Raz, het ongerepte duinlandschap bij Gâvres op het schiereiland Quiberon en als laatste de twee Caps, die van Fréhel en van Erquy.


De natuurreservaten van Bretagne

Plaatsen waar de biodiversiteit bewaard wordt en waar natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze benut worden, plaatsen die bijdragen aan het vergaren van meer wetenschappelijke kennis over ecosystemen – ook een leerschool voor het leven, dat zijn de natuurreservaten. Ze zijn in heel Frankrijk te vinden, en worden beheerd door nationale en regionale overheden en hun partners. Het oudste is het Bretonse natuurreservaat Sept-Îles, dat in al 1912 tot stand kwam, om de papegaaiduiker te beschermen. Deze unieke gebieden, enorm divers, maar ook bijzonder kwetsbaar, zijn de moeite van het ontdekken zeker waard!


Natuurgebieden die beschermd worden door het Conservatoire du littoral

Wist je dat deze organisatie 750 natuurgebieden langs de kust van de zee en van meren onder zijn hoede heeft en dat 130 daarvan in Bretagne liggen? De organisatie heeft als doel het verwerven en inrichten van kustgebieden om te voorkomen dat ze volgebouwd worden en hun natuurlijk karakter verliezen; daarnaast zet men zich in voor het behoud van het daar aanwezige culturele erfgoed. Dankzij hun werk blijven plekken als de Pointe du Raz en de Côte de Granit rose voor iedereen toegankelijk en kan ieder ze komen ontdekken.

De Bretonse locaties van het Conservatoire


De Natura 2000-gebieden in Bretagne

Natura 2000 is een programma van de Europese Unie tot herstel en behoud van biodiversiteit. De natuurgebieden liggen in de zee en op het vasteland en zijn gekozen vanwege hun ecologische rijkdom. Het idee is dat ze op termijn een netwerk van natuurgebieden gaan vormen dat bijdraagt aan het behoud van habitats en soorten die voor de gemeenschap van belang zijn. In Bretagne liggen 83 Natura 2000-gebieden; een dertigtal richt zich speciaal op de bescherming van vogels.

De natura 2000-gebieden 1n Bretagne


Unesco Biosfeergebieden

De Unesco, een VN-organisatie, heeft over de hele wereld een aantal beschermde gebieden aangewezen, voorbeeldgebieden met een grote ecologische waarde waar duurzame ontwikkeling en het behoud van diversiteit nagestreefd worden: de biosfeergebieden. Het zijn een soort proeftuinen, waar het voortbestaan van soorten op lange termijn wordt bestudeerd, om aan te tonen dat de mens biodiversiteit kan bestuderen zonder die schade toe te brengen. Bretagne heeft drie biosfeergebieden, drie bewoonde eilanden in het Mer d’Iroise, onderdeel van het regionaal natuurpark Armorique: Sein, Ouessant en Molène met de bijbehorende eilanden.

Meer weten

Ook interessant

Officiële website van Toerisme Bretagne
Sluiten