observer-les-oiseaux-dans-les-marais-du-golfe-du-morbihan-simon-bourcier.jpg
©Observez les oiseaux du Golfe avec David Au coeur du Parc Naturel Regional du Golfe du Morbihan,, Chateau de Suscinio|Simon Bourcier

Waar in Bretagne kun je vogels kijken?

Zes plekken voor hoogstandjes op vogelgebied

Bretagne is een paradijs voor ornithologen. Trekvogels die overvliegen, watervogels die opvliegen, de balletverrichtingen van jonge kraanvogelachtigen… Langs de kust en in de natuurgebieden zorgen ze voor een doorlopende voorstelling. Een keuze uit de mooiste observatieplekken.

In één oogopslag

1. Op het spoor van trekvogels

Het eiland Ouessant

Kies een plekje op een rots en richt je kijker op de oceaan… Voor de kust van Ouessant trekken in oktober en april indrukwekkende aantallen jan-van-genten, alken en zeekoeten over. Het eiland staat hoog aangeschreven als plek om de vogeltrek te observeren, maar ook talrijke soorten watervogels hebben er hun thuis. Zo wonen er een paar paren van de noordse stormvogel. In de kliffen langs de kust huizen weer andere soorten, van het alomtegenwoordige winterkoninkje tot de veel zeldzamere sprinkhaanzanger. De kale grasvlakten langs de kust zijn de favoriete foerageerplekken van de alpenkraai. Als het mistig en donker is, wordt het druk bij de vuurtoren van Le Créac’h, waar zich hele troepen mussen verzamelen.

 

Ouessant, een hotspot voor vogelaars


2. Een paradijs voor watervogels

De moerassen van Séné

530 ha kweldergebied, schorren, oude zoutpannen, drasland… Een geweldig gebied voor watervogels! In de Marais de Séné, langs de Golf van Morbihan, zijn wel 200 soorten geteld. Steltkluut, gewone kluut en blauwborst nestelen hier regelmatig. Lepelaars met hun lange, kromme hals, krombekstrandlopers en bosruiters rusten er tijdens de trek. Elk seizoen heeft zijn eigen verrassingen! Er zijn twee mogelijkheden om vogels te kijken: vrij bezoek of een excursie met gids.

 

PNR Golfe du Morbihan 

3. Een piek in de bezoekersaantallen in de winter

De Baai van Saint-Brieuc

In de winter bezoeken niet minder dan 40.000 vogels van 112 verschillende soorten de Baai van Saint-Brieuc. Voor het merendeel zijn het trekvogels, die hier overwinteren of neerstrijken om te rusten. Vogels die hier altijd leven zijn onder andere de scholekster en veel soorten zangvogels, zoals de veldleeuwerik, de waterpieper en de kneu. Als het strand bij eb droogvalt, is er voor deze vogels eten in overvloed te vinden. Bij hoogwater zijn de Pointe des Guettes en de Pointe du Grouin ideaal om zeevogels te observeren. In de lucht zweven de jan-van-genten, stormvogels en jagers. Op het water zie je duikeenden als de zee-eend en de middelste zaagbek, en de alk.

 

Natuurreservaat Baai van Saint-Brieuc

 

4. Het rijk van de jan-van-gent

De Archipel des Sept-îles

De jan-van-gent- heeft zijn eigen koninkrijk. De Archipel des Sept-Îles, behorend tot het departement Côtes-d’Armor, is zelfs de enige broedplaats in Frankrijk van deze fraaie vogel met zijn witte veren. Hij deelt zijn rijk met de papegaaiduiker, die even emblematisch is voor dit gebied, maar zich nog minder vaak laat zien. Je kunt ze van dichtbij bekijken als je in Perros-Guirec meegaat met een vogelexcursie. Je stapt aan boord van de Ar Jentilez en gaat op zoek naar allerlei beschermde soorten. Langs de kust liggen de rotsformaties van Dastel Erek, waar scholekster en andere kleine steltlopers hun thuis hebben. Meer westelijk kun je grote zwarte aalscholvers en sternen zien die bezit genomen hebben van de eilanden in de Baai van Morlaix, een andere plek aan de Bretonse noordkust die je als vogelliefhebber niet mag missen.

 

Natuurreservaat van Les Sept Îles


5. Het nest van de ooievaar

De moerassen van Brière

Wit verenkleed, zwarte vleugelpunten, een rode snavel en rode poten… In de moerassen van Brière kun je de ooievaar niet missen. Vanaf hun hoge nesten, bovenop elektriciteitsmasten, hebben ze een onbelemmerd uitzicht over de ondergelopen weiden, hun favoriete foerageergebied. Ook blauwborst, zwarte stern, snor, lepelaar en roerdomp zijn soorten die hier veel voorkomen en die broeden in het regionaal natuurpark Brière. Langs 8 uitgezette routes kun je die rijkdom aan vogels van dichtbij bekijken. Dat gaat het beste vroeg in de ochtend of laat op de avond.

 

Vogels observeren in het regionaal natuurpark Brière


6. Een broeinest van zeldzame soorten

Cap Sizun

Let op: vreemde vogels! Het natuurreservaat Cap Sizun, met zijn heidevelden, graslanden en steile rotsen, is de plek in Bretagne waar je de meeste kans hebt om de raaf, de alpenkraai of de slechtvalk te zien. Deze bijzondere vogelsoorten leven hier het hele jaar. In het voorjaar dienen de hoge rotsen als broedplaatsen voor zeevogels als de drieteenmeeuw, zeekoet en noordse stormvogel, en voor vogels die bij de kust leven, zoals de kuifaalscholver, de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw. Via een pad kun je dichterbij komen en de vogels op nest zien zitten broeden of ze bezig zien hun jongen te voeden. Maar wees vooral heel stil!

 

Natuurreservaat Cap Sizun

Ook Interessant

Officiële website van Toerisme Bretagne
Sluiten